امروز چهارشنبه, 26 مهر 1396 - Wed 10 18 2017
فِرَق نوظهور

بشر در طول تاریخ حیات خود همواره جویای معرفت و کسب معنویت بوده است. عطش فطری او در مسیر کشف معنویت همواره وی را در این جست و جوگری یاری رسانده است. انسان چه خوب به نیاز های روحی و معنوی خود پی برده و نیک دریافته بود که تنها راه سعادتمندی ، همانا در پرتو کسب معنویت صورت می گیرد. انبیای الهی هم آمده اند تا در این راه به کمک انسان بشتابند و در قالب آموزه های دینی و آسمانی حرکت او را جهت دار و هدفمند نمایند.

     از سویی دیگر ، این روند تکاملی و آسمانی در طول تاریخ دستخوش چالش ها و تهدید ها قرار گرفته و زورمداران، ظالمان و قدرت هایی که روند پیشرفت این حرکت قدسی انسانی را با منافع خود در تضاد می دیدند به مقابله با این حرکت الهی برخاستند و با ابزارها و ترفندهای گوناگون همچون تحریف آموزه های دینی ، چالش های بزرگی را در مسیر تعالی انسان ایجاد کردند. این تحریف ها آرام آرام مسیر پیشرفت انسانی را ناهموار نمود تا جایی که شماری از انسان های کم اطلاع یا نا آگاه را از جاده اصلی به انحراف کشاند.

     با مروری بر حوادث تاریخی به خوبی روشن می شود که هر از چندی، گروه ها و جریان هایی به نام هدایت و معنویت سر برآورده و زمینه های گمراهی و انحراف را در میان توده های مردم به وجود آورده اند؛ گروه هایی که به ظاهر در جهت سعادت و رستگاری مردم به میدان آمده ولی در واقع با اهداف و نیات شوم در صدد نابودی هویت دینی مردم و مسخ ارزش های دینی بوده اند. این گروه ها و فرقه ها که هر روز با هدایت و تبلیغات گسترده ی سرویس های اطلاعاتی بر تعداد آنها افزوده می شود در چند دهه ی اخیر رشد چشمگیری داشته و پرسش هایی را به اذهان متبادر می سازد که اصولاً همه ی این فرقه و گروه ها اهدافی را دنبال می کنند.

     علاوه بر اسلام در سایر ادیان از جمله مسیحیت ، یهودیت، هندو و ...نیز ظهور این فِرَق مشاهده می گردد، که نحوه عمل و اهداف متفاوت بوده ولی هدف اصلی که عملی نمودن خواسته های شخصی و کسب قدرت می باشد در همه مشهود و مستتر است.

     ظهور بهائیت و تقویت وهابیت نمونه ای از این حرکت های خائنانه در اسلام بود که در دهه های گذشته ضربات مهلکی بر وحدت مسلمانان وارد نمود، هدف از تشکیل این فرقه ها، القای معنویت دروغین به جای معنویت اصیل دینی است. ایجاد این جنبش ها که به راحتی از هر طریقی بخصوص فضای مجازی به داخل کشورمان نفوذ کرده اند در جهت نابودی نظام مقدس جمهوری اسلامی که برگرفته از آموزه های اسلامی بوده و روز به روز بر عزت و اقتدار آن افزوده می گردد، می باشد. این مطالب نشان از ابعاد این حرکت حساب شده دارد که دستِ پشت پرده ی جریان سیاسی را در شکل گیری فرقه های نو ظهور اثبات می کند. افشاگری مدیریت واحد و پشت صحنه فرقه های نو ظهور در تشخیص به موقع مردم در شناسایی دشمنان بسیار راهگشا خواهد بود و اهمیت این افشاگری زمانی دو چندان می شود که ببینیم دشمنان نظام جمهوری اسلامی، انقطاع فرهنگی و گسستگی بین نسل ها را در جهت نابودی هویت دینی جامعه در دستور کار خود قرار داده اند. این مسئله ی مهم، وظیفه مردم و مسئولان انقلاب را در جهت فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، مضاعف می نماید. اقدامات این قبیل فرقه ها و مبارزه با ریشه و اساس اسلام در هر زمان به شکل های مختلف رشد می کند که در حال حاضر مدت کمتر از یک دهه است تعدادی به اسم سلفیت و تکفیر، اقدامات غیر انسانی را در جهان به خصوص منطقه غرب آسیا به ویژه سوریه و عراق به نام اسلام و تبعیت از پیامبر اسلام و نام مبارک خاتم الانبیاء در بیرق های خود از وهابیت دفاع نموده و سنگ آنان را به سنیه می زنند ولی در اصل کسانی که برای آنان کار نموده و اقدامات غیر انسانی آنان را به مرحله اجرا در می آورند اکثراً غیر مسلمان و تطمیع شده هستند و اهدافی جز پول ندارند.  

     فـرقه بیانگر گـروه یا سـازمانی است که اعضای آن مانند هر حزبی اهداف خاصی را می جویند که این اهداف با توجه به مقتضیات در طول زمان امکان تغییر دارد. اعضای فرقه ها به روابط فرقه ای بسیار پایبند بوده و می کوشند از چهارچوب آن خارج نشوند روابط فرقه ای همان روابطی است که از طریق رهبران فرقه ها به افراد القاء و به نوعی تحمیل می شود که در خصوص همه ی تصمیماتِ مهم زندگی به رهبر وابسته بوده و نظر آنان را اجرا می کنند.

     فرقه سازی ترفندی است که از سوی بیگانگان جهت در هم شکستن صفوف واحد دینداران تا بتوانند با ایجاد اختلاف به اهداف شوم خود برسند. دامن زدن به اختلافات و تعمیق جریانات انشعابی در ابعاد گوناگون همواره مورد توجه فرقه سازان بوده است. بنابراین راهبرد افتراق مذهبی از عمده ترین شگردهایی است که با هدایت دشمنان پیگیری می شود.

     در چند دهه اخیر ملت ها شاهد بروز گروه ها و جنبش هایی بوده اند که در نوع خود تازگی دارد. این گروه ها که به جنبش های نو پدید دینی معروفند، توانسته اند در طی مدت کوتاهی بواسطه گسترش فضاهای مجازی، براحتی و بدون هیچ کنترلی وارد کشورها شده و به فرهنگ ملت ها و هویت آنها ضربه بزنند. در این خصوص دشمنان با سوء استفاده از کلمه عرفان و تحریف معنای لغوی آن افرادی را گمراه نموده و با توجه به شدت و ضعف شناخت شهودی و ادراک قلبی افراد خواسته های شیطانی خود را به منصه ظهور قرار می دهند.

     در دهه های اخیر، پیشرفت صنعتی بشر به جایی رسید که توانست بسیاری از نیاز های خود را برطرف نماید. به موازات این پیشرفت، انسان در بعد روحی و معنوی سیر قهقرایی را پیمود و عطش معنوی او دو چندان شد. در چنین محیطی بازار فرقه های نو ظهور و مدعی معنویت رونق گرفت و در طول چند دهه ی گذشته جهان شاهد بروز فرقه هایی بود که به پشتیبانی فضای مجازی در کل دنیا گسترش یافتند. شکل گیری و پیدایش آنها به قدری سریع بود که کارشناسان دینی و فرهنگی را متعجب و اندیشه های آنان را متوجه اهداف شکل گیری فرقه ها و مدیریت پشت صحنه آنها نمود. ریشه شکل گیری این فرقه ها بیش تر از آمریکا بوده و یا رهبران فرقه های جدید سفرهایی را به آمریکا داشته اند. پیشینه ی شکل گیری بسیاری از این فرقه ها به بعد از جنگ جهانی دوم برمی گردد، فرقه هایی که در دنیای مجازی رسانه ها و اینترنت ظهور داشته را می توان به عنوان فرقه های مجازی نام بـرد؛ و از جهت تعدد و سرعت رشـد به گونه ای پیشروی داشته اند که قرن حاضر را می توان قرن انفجار فرقه ای نام گذاری کرد. ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای دنیا از این پدیده وارداتی بی نصیب نمانده و افـکار جـوانان و نوجـوانان کشـورمان در معرض چالش های جدید قرار گرفته است. برخی از این فرقه ها چند سالی است که به صورت غیر رسمی و پنهانی در کشورمان تبلیغات گسترده ای را آغاز کرده و آثار خود را با بهترین کیفیت، ترجمه و چاپ نموده و در دسترس مخاطبان و هواداران خود به ویژه جوانان قرار داده اند.

     بدعت ها و انحرافات آن قدر گسترش یافته که هم اکنون رهبران این فرقه های تازه به دوران رسیده نظرات و آرای مردم نا آگاه را به خود جلب نموده و فرقه خود را در کنار ادیان بزرگ قرار داده اند. این حرکت مرموز و پیچیده انحرافی می رود تا بتدریج افکار عمـومی دنیا را تحت تاثیر خود قرار دهد. این فرقه ها از نظر خواستگاه اجتماعی در نقاطی که زمینه گرایش به تنوع مذهبی بالا بوده رشد چشمگیرتری داشته اند؛ به عنوان مثال در امریکا بیش از هر نقطه دیگری در جهان، این فرقه ها رشد کرده اند.

     فرق نو ظهور و جنبش های نو پدید دینی در عصر تکنولوژی ظهور یافته و از آیین های شرقی همچون بودیسم و هندوئیسم نیز استفاده کردند ولی مبانی و اصول غربی، تکیه گاه و بنیان فکری اصلی این فرقه ها را تشکیل می دهد.

منبع : شهرمیانه

ارتباط با مدیر سایت:

نام و نام خانوادگی:

   پست الکترونیک:

     متن:

تماس با ما

2818520
امروز
دیروز
ماه جاری
بازدید کل
6074
7514
128130
2818520
امروز: چهارشنبه، 26 مهر 1396


    شایان ذکر است پایگاه اطلاع رسانی مهرصبا در ویرایش و تلخیص مطالب مندرج مختار است.مدیریت

تمامی اخبار و مطالب و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.

© حقوق این سایت متعلق به مهرصبا میباشد و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.

  

ورود یا عضویت

ورود

مجوز استفاده از قالب خبري ناب نيوز براي اين دامنه داده نشده , براي اطلاعات بيشتر درباره مجوز استفاده از اين قالب به سايت خليلان رسانه مراجعه کنيد .