امروز پنج شنبه, 08 تیر 1396 - Thu 06 29 2017
بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کارآفرینی (2)

جلیل اجلی و امیر علی درهمجانی طی یادداشتی در بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کارآفرینی در پایگاه خبری مهرصبا نوشتند :  مفهوم سرمایه را می توان از آراء مارکس دنبال کرد. در مفهوم پردازی مارکس، سرمایه بخشی از ارزش اضافی است که سرمایه داران - کسانی که ابزار تولید را در اختیار دارند - از گردش کالاها و پول در فرآیندهای تولید و مصرف، آنرا به دست می آورند. در این گردش، به کارگران در مقابل کار (کالایشان) دستمزدی پرداخت می شود که به آن ها امکان می دهد کالاهایی(از قبیل، غذا، مسکن و لباس) را برای حیات خود (ارزش مبادله) خریداری کنند. اما کالای پردازش و تولیدشده توسط سرمایه داران را می توان با قیمت بالاتری در مصرف فروخت (ارزش مصرف کننده ). در این تصویر از جامعه سرمایه داری، سرمایه بیانگر دو عنصر مرتبط اما متمایز است. از یک سو سرمایه بخشی از ارزش اضافی است که به زعم مارکس توسط کارگران تولید شده اما نصیب سرمایه دار می شود. از سوی دیگر، سرمایه بیانگر یک سرمایه گذاری از سوی سرمایه گذاران (در تولید و گردش کالاها ) به امید بازدهی و کسب سود در بازار است. سرمایه به عنوان بخشی از ارزش اضافی محصول یک فرایند است. بنابراین سرمایه در مفهوم مارکسی(کلاسیک) نظریه هایی درباره روابط اجتماعی استثماری میان دو طبقه است(لین، 1999). اما از تعاریف دیگر سرمایه می توان عنوان نمود، سرمایه کار جمع شده‌ای است که می تواند به تملک افراد یا گروه ها برای استفاده انحصاری در مورد علایق و افزایش مالکیت سرمایه ای خود درآید. در واقع واژه سرمايه به ماهيتي زاينده و مولد دلالت مي نمايد.

رابطه سرمایه اجتماعی و کارآفرینی

كارآفرينان اطلاعاتي كه در تشخيص فرصت نقش بازي مي‌كند را به روش‌هاي بسيار متفاوتي بدست مي‌آورند. از طرفي تشخیص فرصت به عنوان یکی از مهم ترین توانایی های کارآفرینانه موفق شناخته شده است(آردیچویل و کورادزو ،2003) و همیشه یکی از عناصر مهم تحقیقات تخصصی در زمینه کارآفرینی بوده است. گاگلیو و کتز معتقدند فهم فرآیند تشخیص فرصت یکی از سوالات اساسی در حوزه کارآفرینی است این مسئله باعث می گردد که علاقه قابل توجه ای در مورد اینکه چرا، چه موقع و چگونه بعضی افراد قادر به تشخیص فرصت هستند، در حالی که دیگران نمی توانند آن را انجام دهند ، از اين رو  براي تشخيص اين فرصت ها كارآفرينان می توانند با بکارگیری عوامل و روش هاي مختلف به اين مهم بيشتر از ساير افراد دسترسي يابند كه يكي از اين عوامل مي تواند ابعاد سرمایه اجتماعی باشد كه كارآفرينان مي توانند با ترکیب آن ها در روابط روزمره برای تشخیص فرصت های کارآفرینی در محیط هاي كسب و كارانه اقدام کنند.

تایمون(2003) بیان می دارد که بهتر است که فرهنگ مدیریتی در یک سازمان به صورت پله کانی و سلسله مراتب نباشد، بلکه بر پایۀ مشارکت و هم فکری و تبادل اطلاعات و یافته های تازه باشد. این امر باعث به وجود آمدن محیطی با سطح دانش بالا و کارآمد می گردد. در چنین محیطی، افراد باتجربه با دانش روز هماهنگ شده و نیروی کار جوان نیز از تجربیات آن ها بهرۀ لازم را می برند. شواهد محکمی وجود دارد که سازمان هایی که از سرمایه اجتماعی قدرتمندی سود می برند، می توانند به سرمایه های لازم برای کارآفرینی و فعالیت های شجاعانه دست یابند، یادگیری سازمانی را بهبود بخشند، از توانایی یافتن متحدان استراتژیک سود ببرند و از منابع خود در برابر پیشنهادهای غیردوستانه - تصاحب شرکت - به خوبی دفاع کنند. یک سرمایه اجتماعی سازمانی، یک دیواره دفاعی برای دمکراسی است(بیکر، 1382، به نقل از امین بیدختی، نظری، ص62).

يك منبع بالقوه چنين اطلاعاتي كه در تحقيقات گذشته توجه زيادي به آن نشده است، تماس‌هاي كارآفرينان با ساير افراد است به عبارت ديگر، منابع اجتماعي فرصت. سينگ(2000) و بسياري از محققان ديگر به اهميت شبكه‌هاي اجتماعي در تشخيص فرصت توجه كردند و نشان دادند كه كارآفرينان با شبكه‌هاي اجتماعي بزرگتر فرصت‌هاي بيشتري را شناسايي مي‌كنند. علاوه بر اين، متون زيادي در زمينه روانشناسي اجتماعي پيشنهاد مي‌كند كه اشخاص ديگر اغلب منبع خيلي مهمي از اطلاعات هستند. در واقع، اين متون نشان مي‌دهند كه اغلب، ما درك پايه‌هاي خود از جهان بيرون از اطلاعات فراهم شده به وسيله ديگران به دست مي‌آيد.

طبق نظريه شبكه‌هاي اجتماعي، كارآفريني فرايندي است كه در شبكه متغيري از روابط اجتماعي واقع شده است و اين روابط اجتماعي مي‌تواند رابطه كارآفرين را با منابع و فرصت‌ها محدود يا تسهيل كنند(احمدپور، 1378، ص 30).

در ادبيات كارآفريني به انواع مختلف شبكه‌ها اشاره شده است. به عنوان مثال زاركا در سال 1990 شبكه‌هاي كارآفريني را به سه جز طبقه‌بندي مي‌كنند:

1- شبكه‌هاي مبادله،

2- شبكه‌هاي ارتباطي،

3- شبكه‌هاي اجتماعي.

 باتلر و هانسن نيز در سال 1991 سه نوع از شبكه را شناسايي كرده‌اند:

1- شبكه‌هاي اجتماعي،

2- شبكه متمركز بر كسب و كار،

3- شبكه استراتژيك بين سازماني.

یادگیری کارآفرینانه، حاصل تعامل یادگیری سازمانی و کارآفرینی

کلیه مباحث مرتبط با یادگیری با در ک این مساله که یادگیری دقیقاَ  شامل چه مواردی است همراه می شود. زمانی که مفهوم یادگیری در کنار کارآفرینی استفاده می کنیم، منظور این است که شناسایی فرصت ها ، بهره برداری از فرصت های شناخته شده و غلبه بر موانع سنتی در سازماندهی و مدیریت کسب و کارهای جدید را یادبگیریم. در واقع کارآفرینی در جستجوی درک این مطلب است که چگونه می توان چیزتازه ای (محصولات و خدمات جدید، بازار جدید، فرایند، تولید جدید و.....) خلق کرد. از این رو کارآفرینی با تشخیص یک فرصت آغاز می شود و از طرفی تشخیص فرصت ها بستگی به توانایی سازمان در کسب دانش و یادگیری از محیط اطرافش دارد.

توسعه چارچوب شايستگي يادگيري کارآفرينانه

براساس تئوری برید از شایستگی کارآفرینانه که ادعا می کند که شایستگی های کارآفرینانه  مکانیزم هایی هستند که به موجب آن احتمال دست یابی به موفقیت های کسب و کار  می تواند افزایش یابد ، یک چارچوب نظری برای بیشتر تحقیقات تجربی پیشنهاد شده است.

شایستگی های کارآفرینانه درقلمرو تعریف شایستگی عبارتند از:

1.      راهبردی

2.      مفهومی

3.      فرصت

4.      روابط

5.      یادگیری

6.      شخصی

7.      اخلاق

شايستگي هاي شخصي مي تواند به عنوان ويژگي هاي اساسي در نظر گرفته شود  که مربوط به عملکرد مؤثر و عالي در کار است. اين يک مفهوم چند بعدي از عناصر مختلف است که در برگيرنده ورودي ها، فرآيندها و خروجی می باشد. براي مثال تأکيد اصلي ورودي ها به شايستگي ها بر انواع متفاوت از ويژگي هاي شخصي است شامل نگرش ها، مشخصه هاي روانشناسانه، طرز فکر تمايلات، دانش، تجربه، مهارت ها و توانايي ها مي‌شود. تأکيد بعد فرآيند بر وظايف يا رفتارها انجام شده توسط اشخاص است. تأکيد بعد خروجي ها سطوح مختلف موجود از شايستگي است، و بعد زمينه به اين معني است که شايستگي ها ممکن است در ميان سطوح مختلف سلسله مراتب مديريتي يا تحت زمينه هاي مختلف فرق کند و بنابراين به طور مساوي مهم است که زمينه هاي سازماني و محيطي توسعه شايستگي مورد ملاحظه قرار گيرد. بنابراين در به کارگيري رويکرد شايستگي مهم تر آن است که مهارت ها، توانايي ها يا دانش مورد ملاحظه قرار گيرد. مخصوصاً، با به کارگيري رويکرد شايستگي در مطالعه يادگيري کارآفرينانه، يادگيري مي تواند به عنوان قلمرو شايستگي هاي کار آفرينانه که هدايت کننده به سوي فراگيري شايستگي هاي ديگر است در نظر گرفته شود.

نتیجه گیری

به طور کلی می توان گفت که سرمایه اجتماعی یک ظرفیت، جوهر اجتماعی یا هنجاری غیر رسمی است که همکاری میان افراد و نهادهای یک جامعه را ارتقا می بخشد. هر شبکه اجتماعی، برای دست یابی به اهداف خود، علاوه بر افراد آگاه و با تجربه و امکانات و ابزار مادی، به عواملی همچون اعتماد، تعهد و مسئولیت پذیری و ... هم نیاز دارد. همچنين مزاياي متعدد و زيادي را مي‌توان براي سرماية اجتماعي برشمرد؛ مزيت اصلي و عمده سرماية اجتماعي در اختيار گذاشتن اطلاعات زياد با هزينه پايين و زمان اندك براي بازيگراني است كه نقش اصلي را در سرماية اجتماعي ايفا مي‌كنند. كسب قدرت و نفوذ از مزاياي ديگر سرماية اجتماعي است که بخصوص برای تامین منابع کارآفرینان می تواند راهگشا باشد.

لذا می توان عنوان نمود که شبکه های شخصی کارآفرین، امکان دسترسی به منبعی را که خود فرد به تنهایی قادر به دست یابی به آن ها نیست را فراهم می کند. وقتي به شبكه ها دقت مي كنيم درمي يابيم كه تمامی پیوندهای اجتماعی با هم مشابه نیستند. پیوندها از نظر شدت و اندازه با یکدیگر تفاوت دارند و بر چگونگی جریان منابع و اطلاعات در بینابینی افراد تأثیر می گذارند. ویژگی هایی همچون تعاملات مکرر، هزینه های عاطفی و کنش و واکنش ها، روابط قابل اعتماد را در شبکه مشخص می کنند. در این نوع رابطه، هر دو طرف از فرصت هایی که برای مباحث تجاری و تبادل اطلاعات مرتبط پیش می آید بهره مند می شوند. زمانی که کارآفرینان تعهدات عقب افتاده زیادی داشته باشند، می توانند این تعهدات را از طریق درخواست پرداخت و با مساعدت آن ها بپردازند. به همین ترتیب می توان گفت که تعاملات مطمئن و تخصصی دیگران در آینده موجب تولید اطلاعات خواهد شد.

 

آموزش کارآفرینی مفید است به شرط این  که دانشجویان و به طورکلی همه افراد علاوه بردریافت آموزش کارآفرینی،برحسب علاقه خود دراین زمینه  مطالعه وفعالیت تجربی نیزداشته باشند. يافته ها همچنين پيشنهاد مي کند که يادگيري کارآفرينانه از عوامل ورودي از قبيل دست يابي انگيزش، يادگيري ذهني، يادگيري مرتبط با مهارت هاي مشاهده و شبکه و مهم تر از آن اشکال متنوع از تجربه که کارآفرينان قبل و همراه رويدادها توسعه مي دهند، تأثیر می‌پذیرد. همچنين يادگيري کارآمد مشروط به عوامل زمينه اي از قبيل، تأثير خانواده، ماهيت کسب و کار و گام هاي توسعه کسب و کار است. تحت چهارچوب شايستگي اين عوامل به طور نزديک‌تري به توسعه شايستگي هاي کارآفريني مربوط مي شود. به علاوه بخش ديگر براي مطالعه بيشتر در تمايز دادن رفتارهاي يادگيري مختلف در محدوده هر الگوي رفتاري، براي اندازه‌گيري، بهتر و انواع و سطوح شايستگي هاي يادگيري کارآفريني است که پيش بيني معتبر از نتايج يادگيري را فراهم مي کند.

منابع

1.     الوانی،سیدمهدی. ناطق، تهمینه. فراحی، محمدمهدی.(1386)،"نقش سرمایه اجتماعی در توسعه مدیریت دانش سازمانی"، فصلنامه علوم مدیریت ایران، شماره 5، صص35-70.

2.        امین بیدختی، علی اکبر. نظری، ماشاالله، (1388)؛ "ارایه یک مدل نظری برای نهادینه سازی مؤلفه های سرمایه اجتماعی جهت بهبود عملکرد اقتصادی"، فصلنامه راهبرد یاس، شماره 19.

3.       پورسعید، مسعود،(1388). طراحی الگوی توسعه منابع انسانی کارآفرین بر اساس نظریه یادگیری اجتماعی، فصلنامه   پژوهش های مدیریت منابع انسانی ، سال اول شماره 3، صص100-81

4.       جهانگيريعلي ،مباركي محمدحسن 1388،ارائه چهارچوب ادراکی مناسب از کارآفرینی در بخش دولتی ،فصلنامه توسعه كارآفريني،سالاول،شماره3

5.       حیدری، ناصر،1388،بررسی رابطه مولفه های ویژگی های روانشناختی با کارآفرینی،ماهنامه کار و جامعه،شماره 109

6.       خلیلی عراقی منصور،1382،  ”سازمانهاي یادگیرنده ضرورتی براي تحول و توسعه،مجله تدبیرشماره ،137

7.       الوانی، سید مهدی. شیروانی، علیرضا، "سرمایه اجتماعی، اصل محوری توسعه"، ماهنامه تدبیر، شماره 147، ص 27.

8.       الوانی، سید مهدی. سید نقوی، میر علی، "سرمایه اجتماعی، مفاهیم و نظریه ها"، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 33 و 34.توسلی، محمود. نیاز،علی، "رویکردی به ارزیابی سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران"، مجله برنامه و بودجه، شماره 3.

9.        بيكر، واين، (1382)، "مديريت و سرمايه اجتماعي"، ترجمة؛ سيدمهدي الواني و محمدرضا ربيعي، تهران، انتشارات سازمان مديريت صنعتي.

 

1.       Bell. D,(2001), "An introduction to cybercultures" , London and New York, Routledge.

 

2.       Bell. D and Valentine. G,(1997), "consuming geografies: We are where we aet", London, Routledge.

 

3.       Woolcock, Michael, (1998),"Social Capital and Economic Development: Toward a Theoretical Synthesis and Policy Framework", Theory and Society, 27(2),pp.151–208.

 

4.       Seibert, S. Kraimer. M; Linden, Robert. (2001). "A Social Capital Theory of Career Success". Academy of Management Journal, Vol. 44. No2.

 

5.       Seetharaman, A., Sooria, H,H,B,Z. and Saravanan, A, S. (2002), "Intellectual capital accounting and Reporting in the knowledge economy", Journal of Intellectual capital, vol. 3  No. 2, pp. 128-148.

 

6.       Sَanchez, P., Chaminade, C. and Olea, M. (2000), "Management of Intangibles: an Attempt to Build a theory", Journal of Intellectual Capital, Vol. 1 No. 4, pp. 312-327.

 

7.       Sullivan J, P, H. and Sullivan S, P, H. (2000),"Valuing intangible companies : an intellectual capital approach", Journal of Intellectual capital, Vol. 1 No. 4, pp. 328-340.

 

8.       Diamanto politis,2008, Entrepreneurial learning: conceptual frameworks and Applications, Rutledde.

 

9.       Csikszentmihalyi, M. (1996). Creativity: Flow and the psychology of discovery and invention, New York: Harper.

 

10.   Rae. D. (2007) , Understanding Entrepreneurial learning: A Question of how? International journal of Entrepreneurial Behavior and research.

 

11.   Echoles, A. and Neck, C. (1998). The impact of behavior and structure on corporate entrepreneurshipo success, Journal of Manaerial Psychology, 13:38-46.

 

12.   Deakins, D. and Freel,M(1998)”Entrepreneurial Learning and the Growth Process in SMEs”, the Learning Organization 5 (3): 144- 55. White Rose Centre for Excellence in Teaching and Learning of Enterprise.

 

 

 

 

 

ارتباط با مدیر سایت:

نام و نام خانوادگی:

   پست الکترونیک:

     متن:

تماس با ما

2181076
امروز
دیروز
ماه جاری
بازدید کل
321
6320
171013
2181076
امروز: پنج شنبه، 08 تیر 1396


    شایان ذکر است پایگاه اطلاع رسانی مهرصبا در ویرایش و تلخیص مطالب مندرج مختار است.مدیریت

تمامی اخبار و مطالب و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.

© حقوق این سایت متعلق به مهرصبا میباشد و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.

  

ورود یا عضویت

ورود

مجوز استفاده از قالب خبري ناب نيوز براي اين دامنه داده نشده , براي اطلاعات بيشتر درباره مجوز استفاده از اين قالب به سايت خليلان رسانه مراجعه کنيد .