امروز یکشنبه, 04 تیر 1396 - Sun 06 25 2017
نقش دانشگاه به عنوان کلید توسعه ی کارآفرینی(قسمت اول )

جلیل اجلی طی یادداشتی با عنوان نقش دانشگاه به عنوان کلید توسعه ی کار آفرینی در پایگاه خبری مهرصبا نوشت: دانش سازماني ومديريت درطول يكصدسال اخيردستخوش تغييرات وتحولات بنيادي شده است . ازاوايل دهه ی  1980، سازمانها به منظور تسريع تغييرات ،توجه زيادي به خلاقيت و نوآوري نشان دادند.  امروزه سازمانها بايد نوآوري داشته باشند تا زنده بمانند ؛ بنابراين بهترين روش تشويق افراد خلاق است تا در ساختار سازمان به يك كارآفرين تبديل شوند.

  با توجه به نقش كليدي دانشگاه كارآفرين در رشد اقتصادي و توسعه ‌ملّي كشور ، در اين مقاله سعي شده است ابتدا به تشريح كارآفريني و دانشگاه كارآفرين پرداخته و سپس به ارتباط دانشگاه كارآفرين با صنعت و موانع ومشكلات اين ارتباط بپردازيم. نظر به اين كه دانشگاه كارآفرين با پرروش افراد كار آفرين و ايده ها و روش‌هاي كارآفرين ، مي تواند براي صنايع مفيد باشد ، لذا ارتباط صحيح اين دانشگاه ها باعث رونق صنايع كوچك و در نهايت باعث رونق اقتصادي مي‌گردد و آن هم توسعه ملّي را به همراه دارد.

 

مديران بايد داراي ويژگيهاي برجسته كارآفريني باشند وبا تكيه بريافته ها و مطالعات انجام شده در باره ی مسايل مديريت ، روش ها ي مناسب را با توجه به موقعيت سازمان عملي كنند تا زمينه یدستيابي به هدفهاي سازمان فراهم شود . اين امر در مديران مياني سازماني اهميت بيشتري مييابد مديران مياني برنامه ريزي ها ی ميان مدت كرده وبرای اظهار نظر مديريت عالي برنامه هاي جامعتر و بلند مدت آماده ميكنند. عملكرد مديران رده پايين را تحليل كرده توانايي وآمادگي آنانرا براي ارتقاء تعيين و درمسائل مختلف به آنها خدمات مشاوره اي ميدهند.

در دنياي امروز با توجه به فرآيند جهاني شدن ودانش مدار بودن اقتصاد، كشورهايي قادر خواهند بود جايگاه هایي براي خود پيدا وحفظ نمايند كه با توجه به نهادهاي علمي وتحقيقاتي و بر اساس اصول وريشه‌هاي اجتماعي- فرهنگي خود ، بتواند در توليد علم ومديريت آن نسبت به رقبا پيشي بگيرند.

کارآفرینی موضوعی است که از اواخر قرن بیستم مورد توجه محافل آموزشی کشورهای جهان قرار گرفته است. بررسی تاریخ ادبیات کارآفرینی مؤید آن است که این واژه اولین بار در تئوری های اقتصادی و توسط اقتصاد دانان ایجاد شده و سپس وارد مکاتب و تئوری های سایر رشته های علوم گردیده است .کارآفرینی به عنوان عامل کلیدی رشد و توسعه اقتصـادی در عصـر مدرن شناخته شده است و در مـرکز رقابت بین المللی ، شرکت های کارآفرینانه هستند که لبه تیز رقابتی آن ها معطوف به انعطاف سازمانی و استراتژی تغییر مستمر در فرآیندها ، محصولات و طرح هاست لذا دانشگاه ها مي تواند با ترويج فرهنگ  كارآفريني در دانشجويان وآموزش مهارت هاي كارآفريني وايجاد محيطي مناسب براي كارآفريني به اين امر جامه عمل بپوشانند و باعث رشد صنايع وشركت ها شده و با تقويت اقتصاد كشور ، توسعه ملّي را به ارمغان بياورند .

 

مفهوم و مباني كارآفرين وكارآفريني

 

مفهوم كارآفريني اولين بار در فرانسه براي افرادي به كار مي‌رفت كه در جنگ سده شانزدهم ميلادي در مأموريت‌هاي نظامي خود را به خطر مي‌انداختند وبه استقبال مرگ مي رفتند و بعدها اين واژه به كساني اطلاق مي‌شد كه مخاطره يك فعاليت ‌اقتصادي را مي‌پذيرفتند و دست به يك نوآوري مي زدند.

     در ادبیات کارآفرینی تعاریف بسیار مختلفی بر آن ارائه شده است که بعضی از تعاریف آن عبارتند از :

فرآیندی که بتوان با استفاده از خلاقیت ، عنصر جدیدی را همراه با ارزش جدید با استفاده از زمان، منابع، ریسک و به کارگیری دیگر عوامل، بوجود آورد، کارآفرینی گویند.

پروسه هدایت به " خلق سازمان جدید " بدون توجه به نوع و پتانسیل سازمان یا فرآیند خلق ثروت ویا پروسه تخریب خلاق  

کارآفرينی عبارت است از فرآيند نوآوری و بهره گيری از فرصت ها، با تلاش و پشتکار بسيار و همراه با پذيرش ريسک های مالی، روانی و اجتماعی که با انگيزه کسب سود مالی، توفيق طلبی، رضايت شخصی و استقلال صورت پذيرد.

پيتر دراكر (Petter Drucker 1985) معتقد است که كارآفريني يك رفتارمي باشدونه يك صفت ويژه درشخصيت فرد كارآفرين. كارآفريني همانا به كار بردن مفاهيم و تكنيك هاي مديريتي ؛ استانداردسازي محصول ؛ به كارگيري ابزارها و فرآيندهاي طرحي و بنا نهادن كار برپايه آموزش و تحليل كار انجام شده مي باشد.

 

کارآفرینی های مهارت                      

مهارت شخصي : كه دربردارنده ي مواردي از قبيل :كنترل ونظم دروني ،ريسك پذيري ، نوآوري ، توانايي اداره ي  تغيير ، تغيير محوري ، پافشاري ، مقاومت و پشتكار ؛ ورهبري دورانديشي دانست.

مهارتهاي مديريتي : كه عبارتند از : برنامه ريزي وتعيين اهداف ، تصميم گيري ، روابط انساني ، بازاريابي ، مهارت هاي مالي وحسابداري مديريت ، كنترل ، مذاكره و مديريت توسعه.

مهارتهاي فنی  :كه شامل: مهارتهاي نوشتاري ، ارتباطات شفاهي يا ارتباطات كلامي ،نظارت يا ارزيابي ، محيط ، مديريت كسب و كار ، فناوري ، مهارت ميان فردي ، مهارت شنيداري ، توانايي سازماندهي ، ايجاد شبكه هاي مديريت  )مديريت مشاركتي (، مربيگري ،بازيگر و ايفاكننده نقش درتيم يا مهارتهاي تيم سازي

  

ويژگي‌هاي كارآفرينان موفق

   

 در متون مربوط به کارآفرینی برای فرد کارآفرین ویژگی های مختلفی بیان گردیده که هر محقق و نویسنده ای بنا به تحقیقات خود چندی را دکر کرده است. در زیر سعی شده تا کامل ترین خصوصیات و ویژگی های مربوط به کارآفرینان بیان شده است.

     در مقاله ای که توسط Josef E.Levangie در سال 2003 نوشته شده ویژگیهای کارآفرینان موفق بقرار زیر است:


محرک و پرانرژی

تعهد بلند مدت

دارای اعتماد بنفس بالا

باتجربه و موفق

مشتاق

حلال مسائل سخت

بابرنامه و هدفمند

ریسک پذیر

کسب تجربه از اشتباهات

انتقادپذیر

خالق، نوآور و سازنده

استفاده بهینه از منابع

تمایل به پیروزی

درستی و صداقت

ابرمر (ابرزن)

 

انواع كارآفريني

با توجه به گستردگي كارآفريني ، سه نوع كارآفريني  مطرح مي باشد؛

كارآفريني مستقل يا فردي

      كارآفرين مستقل فردي است كه با بسيج وجمع‌ آوري منابع لازم با تمركز بر نوآوري وتوسعه فرآيند محصول يا خدمات جديد ، شروع به كسب وكار مي‌نمايد، او از كاركردن براي ديگران رنج مي‌برد و نمي خواهدآقا بالاسر داشته باشد وانجام كارها را به شيوة خودش مي پسندد . به عبارتی دیگر اگر نوآوری و ساخت محصول جدید یا ارائه خدماتی نو با توجه به بازار، حاصل کار فرد باشد کارآفرینی فردی می گویند.

كارآفريني سازماني

‌      فرآيندي است كه در آن محصولات يا فرآيندهاي نوآوري شده، از طريق القاء وايجاد فرهنگ كارآفرينانه در يك سازمان از قبل تأسيس شده به ظهور مي رسند. نوآوري سازماني در واقع اشاره به نوآوري كالا يا خدمات دارد و در آن تأكيد به توسعه و نوآوري در فنّاوري و شيوه ها و روندهاي نو براي توليد مي‌باشد . اگر ما بخواهيم دانشگاه را به عنوان يك سازمان كارآفرين در نظر بگيريم، علاوه بر نقش كارآفريني سازماني ، وظيفه تربيت افراد كارآفرين را نيز بر عهده دارد. به عبارتی اگر نوآوری و ساخت محصول جدید یا ارائه خدمات جدید حاصل کار یک تیم کاری باشد کارآفرینی سازمانی می گویند.

     توسعه کارآفرینی سازمانی در دنیا همان طور که از شکل پیداست با وجود مدیران سنتی باعث دور شدن کارآفرینان از سازمان شده و از طرفی برای بقاء سازمان ها نیاز به کارآفرین دارند این دومقوله باعث ایجاد سازمان های کارآفرینی شده که افراد کارآفرین در آن به سهولت می توانند فعالیت نموده و مولد محصول و خدمات جدید باشند.

 

 

  كارآفريني بين المللي

     كارآفريني بين المللي به فرآيند هدايت اقتصادي در فراسوي مرزهاي ملي اطلاق مي‌شود (مردیث و دیگران،1371). اين فرآيند شامل صادرات ، صدور مجوز ، افتتاح دفتر فروش در كشور ديگر مي باشد، در حقيقت وقتي كارآفرين فعاليت ‌شغلي خود را در بیش از يك كشور به اجرا مي‌گذارد كارآفريني بين المللي به وجود مي آيد ، كارآفرينان و سازمانهاي كارآفرين كه در ميان اين سازمان ها ، دانشگاه ها نقش پررنگ ‌تري را ايفا مي‌كنند ، مي تـوانند به عنوان دو بازوي قدرتمند كارآفريني بين المللي مطرح شوند كه نقش به سزايي در توسعه ملّي دارند.

 

 

مزاياي كارآفريني

1 ـ  ايجاد اشتغال؛

2 ـ توزيع متناسب درآمدها وكاهش اضطراب‌هاي اجتماعي؛

3 ـ بهره‌برداري از منابع وفعال‌شدن آن ها براي توسعه كشور؛

4 ـ بهبود كيفيت زندگي؛

5 ـ كشف نيازها؛

6 ـ ابداع وتوسعه كالاها؛

7 ـ‌ ايجادخدمات جديد.

ارتباط با مدیر سایت:

نام و نام خانوادگی:

   پست الکترونیک:

     متن:

تماس با ما

2154589
امروز
دیروز
ماه جاری
بازدید کل
1872
6078
144526
2154589
امروز: یکشنبه، 04 تیر 1396


    شایان ذکر است پایگاه اطلاع رسانی مهرصبا در ویرایش و تلخیص مطالب مندرج مختار است.مدیریت

تمامی اخبار و مطالب و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.

© حقوق این سایت متعلق به مهرصبا میباشد و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.

  

ورود یا عضویت

ورود

مجوز استفاده از قالب خبري ناب نيوز براي اين دامنه داده نشده , براي اطلاعات بيشتر درباره مجوز استفاده از اين قالب به سايت خليلان رسانه مراجعه کنيد .