امروز پنج شنبه, 26 مرداد 1396 - Thu 08 17 2017
نقش دانشگاه به عنوان کلید توسعه ی کارآفرینی(قسمت دوم )

 

 

جلیل اجلی در قسمت دوم یادداشت نقش دانشگاه به عنوان کلید توسعه ی کارآفرینی در پایگاه خبری مهرصبا نوشت :  دانشگاه كارآفرين ‌

دانشگاه كارآفرين مكاني است كه درآن ايده ها، روش ها و مشاغل جديد در آن خلق مي‌شوند، اين مراكز از افراد كارآفرين حمايت مي‌كنند . اين حمايت شامل حمايت‌هاي آموزشي ، مالي و بازاريابي است . در نتيجه كارآفرينان امكان دسترسي به كتابخانه‌ها ، آزمايشگاه ها ومراكز تحقيقاتي را پيدا مي‌كنند در چنين دانشگاه هايي براي سرمايه‌گذاران امكاناتي فراهم مي‌شود تا مراكز جديد كسب وكار را فراهم آورند ، با آن ها همكاري مي‌شود تا مشكلات آنها پيش بيني شده واز فرصت‌هاي به دست آمده استفاده كنند كه خود تجربه‌اي ارزشمند در حيطه‌ مالي و بازاريابي است (پیوندی،1384). مشاغلي كه از اين دانشگاه ها بهره‌مند مي‌شوند ، مسلما در توسعه فناوري‌هاي جديد پيشرو خواهند بود ، اين فناوري‌ها در اختيار شرکتها قرار گرفته ومنجر به بالارفتن توان رقابتي آنها گشته ودر نتيجه باعث توسعه ملي كشور گشته است.

وظايف دانشگاه هاي كارآفرين

·         تقويت ساختارهاي دانايي محور در توليد علم وفن؛

 

·         توجه به توليد علم وتوليد ثروت از دانش؛

 

·         ايجاد توان شناسايي نيازهاي جامعه وتطبيق تخصص وتحصيلات؛

 

·         ايجاد و پرورش فرهنگ كارآفريني؛

 

·         ايجاد توانايي كارگروهي؛

 

·         بالا بردن توان ارزش آفريني؛

 

·         آشنا بودن دانشجويان با منابع وامكاناتي كه در جهت شناسايي فرصت هاي جديد به آنها كمك مي‌كند؛

 

·         ايجاد توانايي ارزيابي اقتصادي از طرح تجاري؛

 

·         ايجاد توان شناسايي تحوّلات در نيازهاي جامعه؛

 

·         درك مفهوم كارآفريني در ارتباط باتوسعه اقتصادي

 

·         ایجاد و تقویت برخی بسترها و ظرفیت های بالقوّه برای مسائل علمی حل نشده، نیازهای کشور و ایده های نو؛‌

 

·         تشويق وگسترش خلاقيت براي خلق كسب وكارها و مفاهيم كسب وكار جديد؛

 

·         افزايش قدرت تجزيه وتحليل دانشجويان در شناسايي بازار ، تكنولوژي ، فرصت‌هاي مالي واقتصادي؛

 

·         شناسايي قوّت وضعف كسب وكارهاي موجود؛

 

·         تجزيه وتحليل فرصت‌ها وتهديدها و ارائه راهكارهاي بهبود آن ها؛

 

·         عامل ايجاد وتوسعه ثروت، بر انگيزنده اقتصادي جامعه يا به عبارتی موتور رشد و توسعه اقتصادي ملي كشور؛

 

·         عامل اشتغال‌زايي؛

 

·         عامل انتقال تكنولوژي؛

 

·         عامل تحوّل وتجديد حيات ملّي ومحلّي

 

·         ايجاد شركت‌هاي خصوصي وحمايت و پشتيباني از آن ها.

 

ارتباط دانشگاه کارآفرین با صنعت

     نيروي انساني يكي از سرمايه‌هاي ملي در هر كشوري مي‌باشد وحصول توسعه ملي بدون توسعه انساني امري محال مي‌باشد و بايستي در برنامه‌هاي توسعه به نقش انسان وكارکردهاي آن توجهي خاص مبذول گردد. وظيفه دانشگاهها و نهادهاي علمي  عرضه نيروهاي انساني، و وظيفه صنعت ، تقاضا جهت اين نيروها در چرخه آفرينش و استفاده از نيروهاي انسانی مي‌باشد، تعادل در عرضه و تقاضاي نيروهاي متخصص تربيت شده توسط دانشگاه بسيار ضروري مي‌باشد، ارتباط اين  دو نهاد سبب رشد و توسعه اقتصادي ، توسعه ‌منابع انساني، افزايش بهره‌وري وپيشرفت تكنولوژي و قطع وابستگي صنعتي وكاربردي شدن دانشگاهها وحل مشكلات صنعتي و ورود علم و دانش به صنعت مي‌گردد. ولي عدم هماهنگي و ارتباط بين اين دو نهاد در جامعه،آنها را به دو خط موازی در اقتصاد کشورمان تبدیل نموده است و این سبب بروز مشکل در توسعه اقتصادی کشور گرديده است. در حالت كلّي عمده مشكلات دانشگاه كارآفرين با صنعت به قرار زير مي‌باشد:

 

1 ـ عدم مديريت مناسب هم در دانشگاه و هم در صنعت؛

 

2 ـ عدم پذيرش و باور صنايع كشور از توانايي‌هاي دانشگاههاي داخل كشور؛

 

3 ـ كم اهميت بودن و رفع تكليف دوره‌هاي آموزشي و كارورزي و كارآموزي دانش آموختگان و دانشجويان دانشگاهي در صنعت؛

 

4 ـ ‌كم حوصلگي دانشگاهیان در برخورد با كاركنان صنعتي؛

 

5 ـ عدم استقبال صنايع كشور از دانشجويان دانشگاه به سبب تفاوت در سطح تحصيلات و طبقات اجتماعي .

 

نقش دانشگاه کارآفرین درتوسعه ملّی 

     رسیدن به توسعه ملّی از برنامه ها و اهداف کلّیه کشورهای درحال توسعه می باشد ، برای رسیدن به امر مهم ناگزیر به استفاده از توانمندی های درونی (مدیریت ، نیروی انسانی ، اطلاعات ، امکانات ) با الگوهای  علمی دراقتصاد مبتنی بر دانش می باشیم . اقتصاد نو ظهوری که تأکید آن بر صنایع کوچک با درآمدزایی بسیار می باشد ، صنعت و دانشگاه کار آفرین ، مرتبط و هماهنگ با هم از ابزارهای رسیدن به این هدف می باشد. فرأیند رسیدن به این هدف مهم را نشان می دهد ، بدین صورت که دانشگاه کارآفرین با خلق وپرورش افراد کارآفرین (مدیر کارآفرین ونیروی انسانی کارآفرین ) و با ابداع روش ها و طرح های جدید و با از میان برداشتن موانع و مشکلاتی که در ارتباط با صنعت وجود دارد منجر به تأسیس و راه اندازی صنایع کوچک و رشـد بالندگی وتوسـعه آن ها می شود، با توجه به این که رسالت صنعت، تولید محصولات وارائه خدمات مورد نیاز جامعه وایجاد ثروت و اشتغال می باشد لذا این امر توسعه اقتصادی را به همراه دارد ، همچنین با مطالعاتی که روی کشورهای توسعه یافته صورت گرفته به این نتیجه رسیده اند که توسعه اقتصادی این کشور ها، مهم ترین رکن برای دست یابی به توسعه ملّی آن ها است.

نتیجه گیری


ايجادكسب وكارهاي جديد و نو آوري در سازمان فعاليتهايي هستند كه منجر به بهبود موقعيت رقابتي سازمان و عملكرد آن ميشود.  ميلر(1983) معتقد بود كه نوآوري در سازمان عبارت است از توانایي يك شركت براي توليد محصولات جديد يا تغيير محصولات به طوري  كه شركت بتواند به تقاضاهاي جديد و نياز بازارهاي آينده پاسخ دهد . بعد ديگر پديده  كار آفريني سازماني ، نوسازي استراتژيك است كه نماد كارآفريني سازماني محسوب ميشود منظور از نوسازي استراتژيك يك سازمان ، اصلاح مأموريت ، سازماندهي مجرد و تغييرات گسترده برنامه ريزي شده درسازمان است .  نوسازي از طريق  تعريف دوباره مأموريت سازمان و گسترش مجرد منابع تحقق ميباشد. از طرف ديگر ، نوسازي نيازمند ايجاد و پذیرش ساختارهاي جديد سازماني است تا باعث ارتقا و ترويج نوآوري شود.          

دانشگاه های کارآفرین با تربیت مدیران و افراد کارآفرین و مشاغل و طرح های کارآفرین ، می توانند موتور اقتصاد کشور را به حرکت دربیاورند و راه را برای رسیدن به توسعه ملّی هموارسازند. در جامعه های پیشرفته ارتباط بین مهم ترین ارائه دهندگان اصلی خدمات آموزشی یعنی دانشگاه و صنعت به صورت خود جوش و سازمانی باشد به نحوی که صنعت گر بدون دانشگاهی و دانشگاهی بدون صنعت گر امکان رشد و تعالی نخواهد داشت و برای جامعه سودمند نخواهد بود. زماني كه مديركارآفرين ارتباط خود را باكارگران از دست بدهد به سختي ميتوان وجود سطح لازم از كارآفريني را در سازمان تضمين نمود . مسأله سوم در سازمانهاي بزرگ نياز به كنترل است . زماني كه شركتي بزرگ ميشود ، نياز به كنترل در آن بيشتر ميشود. درنتيجه ، مدير شركت مجبور است تا استانداردهای  اجرايي ثابت و كميت پذيري را ايجاد نمايد. از اين رو ، ديوان سالاري و گزارشها ، نسبت به برنامه ريزيها برتري يافته و گزارشهاي كاري بيشتر از نتايج آن ،نظارت را جلب ميكند وقوانين و استانداردها نسبت به رفتار كارآفرينانه مهم تر ميشود.

مراجع :

 

1)اسلام،علي اكبر)1382.(برنامه ريزي بازاريابي ، تهران : شركت چاپ و نشر بازرگاني.

 

2)اعرابي،سيدمحمد)1381)<<تبيين عوامل توفيق كارآفرينان و ارايه الگوي مناسب از علل توفيق كارآفرينان در بازار ايران >> مجموعه مباحث و مقالات اولين كنگره كارآفريني در بخش به داشت و درمان ، تهران : سيماي فرهنگ.

 

3)عبدالملکی ،جمال  توسعه كارآفريني ، سال اول ، شماره دوم ، زمستان(1387)،ازص103-129

 

4)احمدپور داریانی، محمود؛(1380) ، کارآفرینی؛تعاریف، نظریات، الگوها، انتشارات پردیس.

 

5) مرديث،جفری و ديگران؛(1371)،كارآفريني،( محمد صادق بنی نيان ،مترجم)، انتشارت دفتر بين المللي كار،تهران،موسسه كار و تامين اجتماعي.

 

6)پیوندی، گلناز؛1384، ظهور دانشگاه کارآفرین، کنگره تولید علم.

 

7)سید نورانی، سید محمدرضا ، محمدی، عباس و   ساعی، مهرداد،  ارتباط صنعت و دانشگاه، اداره کل امور پژوهشی و ارتباط با دانشگاه ،  پاییز 1381

 

8) ماجد حسین آبادی، امیرحسین، ارتباط دانشگاه صنعت فولاد و توسعه کارآفرینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، 1385

 

9)روزنامه ابتکار، 12/6/1386

 

10)ماهنامه کارآفرینی- 1388

 

1.D.alan Barefield and Georgr F. Smith, Exploring Entrepreneurship, Tennessee State University, 2007

 

2.Joseph E. Levangie, Musings of a Serial Entrepreneur Reconciling Theory with Practice, New England Journal of Entrepreneurship, Volume 6 Number 2- 2003

 

3. Drucker, P. (1985), "The Discipline of Innovation", Harvard Business

 

Review, May-June. Vol. 5, No. 3, pp. 67-72.

 

4. Eyal ori & Inbar dan(2003). Development a public school

 

entrepreneurship inventory. International journal of entrepreneurial

 

behavior & research. Vol.9. n. 6.

 

5. Hisrich, Robert B, peters -Michael P. (2002). Entrepreneurship. Tata

 

MC raw graw- hill publishing company limited.

 

6. Hersey, P., & Blanchard, K. (1988). Management of organizational

 

behavior. New Jersey: Prentice Hall, Inc.

 

 

 

 

 

 

ارتباط با مدیر سایت:

نام و نام خانوادگی:

   پست الکترونیک:

     متن:

تماس با ما

2463486
امروز
دیروز
ماه جاری
بازدید کل
5289
5304
95734
2463486
امروز: پنج شنبه، 26 مرداد 1396


    شایان ذکر است پایگاه اطلاع رسانی مهرصبا در ویرایش و تلخیص مطالب مندرج مختار است.مدیریت

تمامی اخبار و مطالب و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.

© حقوق این سایت متعلق به مهرصبا میباشد و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.

  

ورود یا عضویت

ورود

مجوز استفاده از قالب خبري ناب نيوز براي اين دامنه داده نشده , براي اطلاعات بيشتر درباره مجوز استفاده از اين قالب به سايت خليلان رسانه مراجعه کنيد .