امروز شنبه, 03 تیر 1396 - Sat 06 24 2017
نقش رسانه بر محیط زیست سالم

انسان و سایر موجودات، هر یک به نحوی بر محیط اطراف خود تاثیر می گذارند، البته انسان اولیه تاثیرگذاری کمتری بر محیط زیست داشته و عدم آلودگی محیط زیست، شرایط زندگی را برایش امن تر می نمود، ولی پیشرفت تکنولوژی آلاینده و عدم تناسب آن با محیط زیست و تغییر تمدن بشری در طی دوران های مختلف، نادیده گرفتن روابط صحیح میان نیازهای بشری و محیط زیست، زندگی موجودات در کره زمین را روز به روز با مسایل پیچیده تری مواجه ساخته است، بطوریکه انسان با فعالیت هایی از قبیل کشاورزی، صنعتی و بهره برداری از منابع و امکاناتی که برای ادامه زندگی در این محیط انجام می دهد، ضمن ایجاد تغییرات مفید و مناسب، سبب آلودگی آن نیز می شود که این آلودگی مجددا بر انسان و موجودات دیگر اثرات ناخوشایندی باقی خواهد گذاشت و زندگی، پیشرفت، رشد و نمو و سلامت او را تحت الشعاع قرار خواهد داد. گسترش کویرها، از میان رفتن جنگل ها، آلودگی آب وهوا، تخریب لایه اوزن، انقراض گونه های حیاتی، تغییرات آب و هوا، تمامی مشکلات محیطی، آینده تاریکی را برای بشر ترسیم می کند.

کنترل عوامل محیطی در ارتقای سلامت انسان نقش اساسی و کلیدی دارد و آلاینده های محیط که از تنوع، گستردگی و پیچیدگی خاصی برخوردارند می توانند هر سه بعد جسمی، روانی و اجتماعی سلامت انسان را با خطر مواجه سازند لذا با توجه اینکه رسانه ها یکی از مهمترین ابزار ارتباطات جمعی هستند باید از آنها در آموزش کنترل عوامل محیطی که باعث ارتقای سلامت انسان ها می شود، استفاده کرد.

آلودگی محیط زیست از منابع گوناگون صورت می گیرد با پیشرفت تمدن بشری و توسعه فن آوری و ازدیاد روز افزون جمعیت، در سال حاضر دنیا با مشکلی به نام آلودگی در هوا و زمین روبرو شده است که زندگی ساکنان کره زمین را تهدید می کند به طوری که در هر کشور حفاظت محیط زیست مورد توجه جدی دولتمردان است امروزه وضعیت زیست محیطی به گونه ای شده است که مردم یک شهر یا حتی یک کشور از آثار آلودگی در شهر یا کشور دیگر در امان نیستند و این باعث شده تا لزوم استفاده از رسانه ها پر رنگ تر گردد.

برفی که در نروژ می بارد مواد آلاینده ای به همراه دارد که منشا آن از انگلستان و آلمان است یا باران اسیدی در کانادا نتیجه مواد آلاینده ای است که منشأ آنها از ایالات متحده است در آتن گاهی مجبور می شوند به علت آلودگی شدید هوا کارخانجات را تعطیل و رفت و آمد اتومبیل ها را محدود کنند شهرهای دیگر دنیا مانند مکزیکوسیتی، رم و تهران نیز با مشکل آلودگی هوا دست به گریبانند آلودگی دریاها، رودخانه ها، دریاچه ها، اقیانوس ها و جنگل ها نیز موضوع بحث جدی می باشند.

محیط زیست به همه محیط هایی که در آن ها زندگی جریان دارد گفته می شود. مجموعه ای از عوامل فیزیکی خارجی و موجودات زنده که با هم در کنش هستند محیط زیست را تشکیل می دهند و بر رشد و نمو و رفتار موجودات تاثیر می گذارند.

محیط زیست طبیعی عبارت ترکیبی از دانش های متفاوت در علم است از مجموعه عوامل زیستی و محیطی در غالب محیط زیست و غیر زیستی (فیزیکی، شیمیایی) که بر زندگی یک فرد یا گونه تأثیر می گذارند و از آن تأثیر می بینند.

امروزه این تعریف غالباً به انسان و فعایت های او مرتبط می شود و می توان محیط زیست را مجموعه ای از عوامل طبیعی کرهٔ زمین، همچون هوا، آب، اتمسفر، صخره، گیاهان و غیره، که انسان را احاطه می کنند خلاصه کرد.

تفاوت محیط زیست با طبیعت در این است که تعریف طبیعت شامل مجموعه عوامل طبیعی، زیستی و غیر زیستی می شود که منحصراً در نظر گرفته می شوند، در حالی که عبارت محیط زیست با توجه به برهم کنش های میان انسان و طبیعت و از دیدگاه وی توصیف شده است.

بسیاری از عوامل می تواند حفاظت حیات وحش را تحت تاثیر قرار دهد. مهمترین موضوعی که می توان به آن اشاره نمود فرهنگ جامعه می باشد. تاثیر فرهنگ جامعه روی حیات وحش را می توان از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار داد. به طور کلی فرهنگ جامعه رابطه مستقیمی با حیات وحش دارد. هر چه فرهنگ جامعه غنی تر باشد حیات وحشی نیز غنی تر است.

فرهنگ هر جامعه رابطه مستقیم با بسیاری از فاکتورها از قبیل مسائل اقتصادی، سیاسی، مذهبی، ناحیه ای و ... موجود در جامعه دارد. هر کدام از فاکتورهای بالا در کنش با همدیگر می باشد و می توانند مسیر همدیگر را تعیین یا تغییر دهند. این مسیر بسیار سرنوشت ساز می باشد و جامعه را به سویی می کشاند که بر نسل آینده تاثیر گذار می باشد .

نتایج این برهم کنش ها می تواند مثبت یا منفی باشد. نتایج این برهم کنش ها به طور مستقیم و یا غیر مستقیم حفاظت حیات وحش طبیعی و محیط زیست ایران را تحت تاثیر خود قرار می دهد.

این موضوع را می توان به عنوان اکولوژی انسانی قلمداد نمود. هدف از بحث نیز بررسی اکولوژی انسانی و تاثیر آن روی حیات وحش می باشد. متاسفانه عوامل فوق حیات وحش ایران را در عصر حاضر به شدت تحت تاثیر قرار داده و نتایج سوء زیست محیطی آن را می توان به وضوح در طبیعت حاضر فلات ایران مشاهده نمود. از بین رفتن بسیاری از گونه های جانوری به خصوص پستانداران و خیلی وحشتناک تر قرار گرفتن بسیاری از گونه های جانوری در list red  واحد حفاظت حیات وحش جهانی  را می توان از نتایج سوء فاکتورهای بالا ذکر نمود.

نتایج برخی تحقیقات روی گونه های جانوری ایران نشان داد که سه عامل اساسی، 1- فقر فرهنگی در نتیجه نا آگاهی مردم، 2- نبود برنامه های پایستار و مدون دولتی، و 3-  وضعیت اقتصادی در تهدید گونه های جانوری فلات ایران تاثیر به سزایی دارند.

طبق تحقیقی که توسط محققین انجام شده، هدف مذکور یعنی جلوگیری از بروز معضلاتی مختصراً به آنها اشاره شد می تواند در پنجاه سال آینده با کاربرد وسیع تر مجموعه ای لااقل متشکل از 15 راهکار اعم از افزایش استفاده از رسانه ها جهت استفاده بهینه از محیط زیست، افزایش استفاده از بازدهی انرژی، استفاده از انرژی های طبیعی حاصل از تابش نور خورشید و وزش باد و همچنین گسترش کاربردهای علمی و عملی انرژی هسته ای و حفظ یا تقویت منابع واقعی تولید دی اکسیدکربن در طبیعت، نظیر جنگل های بارانی، یا بهینه سازی روش های معمول زراعتی در کشتزارهای سراسر جهان با هدف نیل به توسعه پایدار محقق گردد.

همچنین کاهش اثرات مخرب و منفى انرژى در جو از طریق ارتقاء سیاست ها و برنامه هاى مناسب به منظور بالا بردن سطح مشارکت هاى همگانى در جهت دستیابى به محیط زیستى مطمئن و سالم و تجدید نظر پیرامون سیستم تولید، انتقال، توزیع و بهره گیرى از انرژى هاى تجدید شونده کارا و با آلودگى کمتر ممکن مى شود. به منظور تحقق این هدف، اقدامات زیر جایز به نظر مى رسد؛

پیشنهادات:

- انجام طرح هاى در ابعاد منطقه اى و درون منطقه اى و بررسى شرایط امکانپذیرى استفاده از انواع رسانه ها در

پیشگیری از آلودگی محیط زیست.

- افزایش ظرفیت و توان مدیریت در امر برنامه ریزى انرژى به منظور نیل به حداکثر کارآیى در ارتباط با انرژى هاى قابل تجدید.

- ارائه توصیه هاى مناسب در خصوص کارآیى مصرف انرژى و همچنین نشر گازهاى آلوده در سطح ملی.

- برگزارى برنامه هاى آموزشى در سطوح محلی، منطقه اى و درون منطقه اى به منظور افزایش آگاهى درباره کارآیى تولید و مصرف انرژى و همچنین آلودگى هاى زیست محیطی.

- افزایش زمینه هاى تحقیق و توسعه

- ایجاد پایگاه هاى علم و فن آورى و تحقیق و توسعه به منظور کاربرد انرژى هاى تجدید شونده و استفاده درست از

آنها.

- اتکاء بیشتر به فن آورى داخلى و انتقال بهینه فن آورى وارداتى.

- عملکرد بخش خصوصى در مورد کاربرد و گسترش انرژى هاى تجدید شونده.

 

از: الهه علی عسگر

منبع : ایرنا

 

ارتباط با مدیر سایت:

نام و نام خانوادگی:

   پست الکترونیک:

     متن:

تماس با ما

2151519
امروز
دیروز
ماه جاری
بازدید کل
4880
6246
141456
2151519
امروز: شنبه، 03 تیر 1396


    شایان ذکر است پایگاه اطلاع رسانی مهرصبا در ویرایش و تلخیص مطالب مندرج مختار است.مدیریت

تمامی اخبار و مطالب و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.

© حقوق این سایت متعلق به مهرصبا میباشد و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.

  

ورود یا عضویت

ورود

مجوز استفاده از قالب خبري ناب نيوز براي اين دامنه داده نشده , براي اطلاعات بيشتر درباره مجوز استفاده از اين قالب به سايت خليلان رسانه مراجعه کنيد .