امروز چهارشنبه, 07 تیر 1396 - Wed 06 28 2017
انتظار در اديان (پایان)

انتظار در اسلام

حجت الله رجبی طی یادداشتی در پایگاه خبری مهرصبا نوشت :انتظار در اسلام ـ‌ به ويژه مذهب تشيع ـ عبارت از ايمان استوار بر امامت و ولايت حضرت ولي‌عصرو اميد ـ به ظهور مبارك آن واپسين حجّت الهي و آغاز حكومت صالحان است.


مسلمانان بر اساس وعده‌هاي صريحي كه قرآن كريم به ايشان داده است عقيده دارند كه طبق قانون خلقت و سنت آفرينش، تاريخ بر مبناي سنت‌هاي الهي‌ و وعده‌هاي خدايي به پيش مي‌رود و اگر چند روزي دنيا به نفع ستمگران تمام شده، ولي سرانجام حكومت مطلق جهان به دست صالحان و حق‌پرستان خواهد افتاد و امنيت و عدالت بر اساس قانون الهي در سرتاسر جهان برقرار خواهد شد از آيات متعدد قرآن به خوبي استفاده مي‌شود كه جهان روزي را در پيش دارد كه حكومت مطلق دنيا به دست پاكان و صالحان خواهد افتاد و روزي را كه مسلمانان انتظار مي‌كشند، همان روز قيام حضرت مهدي است. لازم به ذكر است كه تطبيق اين آيات نوراني بر وجود مقدس مهديو حكومت جهاني آن حضرت تنها از راه روايات رسول گرامي اسلام و امامان معصوم: امكان‌پذير است و همچون بسياري از موضوعات ديگر بدون استفاده از اين بيانات نوراني، آيات قرآن خاموشند. 


اعتقاد به ظهور مهدي موعودبخشي از اعتقادات اسلامي را تشكيل مي‌دهد و با وجود پاره‌اي از اختلاف‌نظرها در برخي جزئيات مربوط به شخص امام مهدي و نيز دربارة چگونگي ظهور و تشكيل حكومتِ آن حضرت تمامي مذاهب اسلامي به آمدن چنين شخصيّتي در آخرالزمان باور دارند برخلاف‌نظر بعضي نويسندگان، اين عقيده به مذهب شيعه اختصاص نداشته و ندارد و عالمان و دانشمندان چهار مذهب اصلي اهل‌سنّت، يعني: شافعيان، حنبليان، مالكيان و حنفيان به اين واقعيت تصريح دارند  و هيچ محدّثي از محدّثان مسلمان نيست مگر آن‌كه بعضي از احاديث نويددهنده‌ي ظهور امام مهدي در آخرالزمان را روايت كرده است و در اين زمينه كتب زيادي نيز نگاشته شده است و محدثان فراواني احاديث فراواني احاديث مربوط به امام مهدي را در كتب خود آورده‌اندو اين اخبار و بشارات راجع به ظهور آن حضرت و علائم و خصوصيات و جزئيات آن در كتب بزرگان علماء و مشايخ محدثين شيعه و سني متواتر، قطعي، مشهور و معروف است كه در امور اعتقادي و مذهبي جز چند مورد، كثرت اخبار و روايات به اين مقدار نيست و بايد گفت كه ايمان به رسالت پيغمبر اكرم و ساير اخبار غيبي‌ آن حضرت باايمان به وقوع اين ظهور و عالم‌گير  شدن دين اسلام به توسط حضرت مهدي ملازم و توأم است. 


از اين‌رو مسأله انتظار و اميد به آينده‌اي درخشان و تشكيل حكومت عدل الهي بدست آخرين حجت الهي مورد توجّه و عنايات ويژة نبيّ‌مكرم اسلام و ساير ائمّه اطهار: بوده است به طوري كه همواره پيروان خود را به انتظار و فراهم آوردن زمينه‌هاي ظهور و آمادگي روحي فردي و اجتماعي و نظامي و دوري از يأس و نااميدي، تشويق و ترغيب مي‌كردند پيامبر فرموده‌ است: «انتظار الفرج عبادهٌ» و فرمود: «أفضَلُ اعمال امتي انتظار فرج الله ـ عزوجل» و فرمود: «طوبي للصّابرين في غيبته! طوبي للمقيمين علي محبّته! اولئك الذين وصَفَهُمُ الله في كتابه و قال: «هديً للمتقين الذين يؤمنون بالغيب» «خوشا به حال شكيبايان در هنگامة غيبت! خوشا به حال پابرجايان بر محبّت او! اين‌ها كساني هستند كه خداوند در كتابش، اوصافشان را چنين بيان داشته: ])قرآن[ هدايتي براي پرهيزگران است؛ همان‌‌هايي كه به غيب، ايمان مي‌آورند)

 
و فرمود: «المهديّ من ولدي الذي يفتح الله به المشارق الارض و مغاربها ذاك الذي يغيب عن اوليائه غيبةً لا يثبتُ علي القول بامامته إلّا من امتحن الله قلبه للايمان»


«مهدي از فرزندان من است كه خداوند به وسيلة او شرق و غرب عالم را فتح مي‌كن. او كسي است كه از چشم دوستانش غايب خواهد شد و فقط كساني بر اعتقاد به او ثابت‌قدم مي‌مانند كه خداوند، دل‌هاي آن‌ها را بر ايمان،‌ آزموده است»
«اميرالمؤمنين فرمودند: «انتظروا الفرج و لا تيأسوا من روح الله، فَاِن أحبّ الاعمال الي الله ـ عزوجلّ ـ انتظار الفرج. الآخذ بأمرنا معنا غداً في حظيرة القدس و المنتظر للفرج كَالمتسخِطِّ بدمه في سبيل الله»

«منتظر فرج باشيد و از روح خدا مأيوس نشويد؛ زيرا محبوب‌ترين اعمال نزد خداوند، انتظار فرج است. به امر ما چنگ بزنيد تا كه فردا «حظيرة القدس» همراه ما باشيد. هركس براي فرج انتظار بكشد همانند كسي است كه در راه خدا در خونش بغلتد»

چه نوع انتظاري راجح و مورد سفارش معصومين: مي‌باشد؟

انتظار بر دو گونه است:

1. انتظاري كه سازنده است، تحرك‌بخش است، تعهدآور است، عبادت بلكه بافضيلت‌ترين عبادات است.


از مجموعه آيات و روايات اسلامي استفاده مي‌شود كه ظهور مهدي موعود حلقه‌اي است از حلقات مبارزة اهل حق و اهل باطل كه به پيروزي نهايي اهل حق منتهي مي‌شود. سهيم بودن يك فرد در اين سعادت موقوف بر اين است كه آن فرد عملاً در گروه اهل حق باشد امامان و رهبران معصوم الهي به طور روشن و صريح با ارائه تصويري مناسب از انتظار‌، روي برداشت درست و صحيح از مفهوم آن تكيه داشته‌اند و انتظار را از مقولة عمل به حساب آورده‌اند و لذا پيامبر فرمودند: «افضل‌ اعمال امتي انتظار الفرج»


2. انتظاري كه ويرانگر است، بازدارنده است، فلج‌كننده است و نوعي اباحي‌گري است. برداشت قشري مردم از مهدويت و قيام و انقلاب مهدي اين است كه صرفاً ماهيت انفجاري دارد فقط و فقط گسترش و اشاعه و رواج ظلم‌ها و تبعيض‌ها و اختناق‌ها و حق‌كشي‌ها، ناشي مي‌شود آنگاه كه اصلاح به نقطة صفر برسد و حق و حقيقت هيچ طرفداري نداشته باشد.

اين نوع برداشت از ظهور قيام مهدي موعود، و اين نوع انتظار فرج كه منجر به نوعي تعطيل در حدود و مقررات اسلامي مي‌شود و به هيچ‌وجه، موازين اسلامي و قرآني و توجيه ائمه: سازگار نمي‌باشد.

در پايان ذكر اين نكته لازم است كه انديشه پيروزي نهايي نيروي حقّ و صلح و عدالت، بر نيروي باطل و ستيز و ظلم و استقرار كامل و همه‌جانبه ارزش‌هاي انساني، تشكيل مدينة فاضله و جامعة ايده‌آل و بالاخره اجراي اين ايدة عمومي و انساني به وسيلة شخصي مقدس و عالي‌قدر كه در روايات اسلامي از او به عنوان «مهدي» نام برده شده است، انديشه‌اي است كه كم‌وبيش همة فرق و مذاهب اسلامي ـ با اختلافاتي ـ بدان مؤمن و معتقدند: اين انديشه بيش از هر چيز مشتمل بر عنصر خوشبيني‌ نسبت به جريان كلّي نظام طبيعت و سير تكامل تاريخ و اطيمنان به آينده و طرد عنصر بدبيني نسبت به پايان كار بشر است.

اميد و آرزوي تحقق اين نويد كلّي جهاني انساني، در زبان روايات اسلامي «انتظار فرج» خوانده شده است.

و السلام

فهرست منابع و مآخذ

 

1.     قرآن كريم

 

2.     كتاب مقدس

 

3.     ابن منظور، لسان العرب، مؤسسه الاعلمي اللمطبوعات، بيروت، لبنان، 1426 ه‍ .ق.

 

4.     آصف آگاه، سيد حسين، سوشيانت منجي ايرانويج، انتشارات آيندة روشن، چاپ اول، 1387.

 

5.     تونه‌اي، مجتبي، موعودنامه فرهنگ‌ الفبايي مهدويت، انتشارات مشهور، چاپ بيست و ششم، 1390.

 

6.     جوهري، صحاح

 

7.     جمعي از نويسندگان، امام مهدي7 انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم، چاپ اول، 2009م.

 

8.            حيدري، عزيزالله، مهدي تجسم اميد و نجات، انتشارات مسجد مقدس جمكران، چاپ اول، 1380.

 

9.  خسروشاهي، سيد هادي، مصلح جهاني و مهدي موعود از ديدگاه اهل سنت، چاپ دوم، انتشارات اطلاعات، تهران، 1374ه‍ . ش.

 

10.دواني، علي، موعودي كه جهان در انتظار اوست، انتشارات دبيرخانة دائمي اجلاس حضرت مهدي موعود، چاپ چهارم، 1385.

 

11.دواني، علي، دانشمندان عامّه و مهدي موعود7، چاپ سوم، دارالكتب الاسلاميه، تهران، 1361ه‍ . ش.

 

12.دهخدا، علي‌اكبر، لغت‌نامه، انتشارات مؤسسه لغت‌نامه دهخدا، تهران، 1377.

 

13.رضي، هاشم، سوشيانت موعود پيامبر آخرالزمان فرديسنان زردتشتي، انتشارات بهجت، چاپ اول، 1389.

 

14.زبيدي، تاج العروس، انتشارات داراحياء التراث العربي.

 

15.رضواني، علي‌اصغر، موعودشناسي و پاسخ به شبهات، انتشارات مسجد مقدس جمكران، چاپ اول، 1384.

 

16.   شاكري زواردهي، روح اله، منجي در اديان، انتشارات بنياد فرهنگي مهدي موعود، چاپ اول، 1388.

 

17.شيخ صدوق، كمال الدين و تمام النعمه، ترجمة منصور پهلوان، انتشارات مسجد مقدس جمكران، چاپ سوم، 1386.

 

18.صافي،‌ لطف اله، نويد امن و امان، انتشارات دفتر نشر آثار آية اله صافي، چاپ بيستم، 1386.

 

19.كامل سليمان، روزگار رهايي، ترجمه لطيف راشدي، انتشارات ارمغان طوبي، چاپ دوّم، 1387.

 

20.كلباسي اشتري، حسين، هزاره‌گرايي‌ در سنت مسيحي، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ وانديشة اسلامي، چاپ اول، 1388.

 

21.گرينستون، جوليوس، انتظار مسيحا در آيين يهود، ترجمة حسين توفيقي، انتشارات دانشگاه اديان و مذاهب، چاپ دوم، 1387.

 

22.   مهدي فقيه ايماني، الامام المهدي عند اهل السنة، چاپ دوم، مجمع جهاني اهل بيت:، قم، 1418ه‍.

 

23.   مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، انتشارات مؤسسه الوفاء، بيروت ـ لبنان، 1403هـ.ق، 1938.

 

24.مجلة تخصصي انتظار، شمارة26ـ25.

 

25.مجلة موعود، حسين توفيقي، مقاله هزاره‌گرايي در مسيحيت، شمارة17.

 

26.مصطفوي، حسين، التحقيق في كلمات القرآن.

 

27.مهدوي‌فرد، عباس، فلسفة انتظار، انتشارات ياران قلم، چاپ اول، 1390.

 

28.هاشم العميدي، سيد ثامر، در انتظار قفنوس، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني;،‌ چاپ پنجم، 1386.

 

29.هاشم العميدي، سيد ثامر، مهدي منتظر در انديشه اسلامي، ترجمه محمد باقر محبوب القلوب، انتشارات مسجد جمكران، 1380ه‍.ش.

 

30.يزدي‌حائري، علي،‌ الزام الناصب، انتشارات مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، بيروت ـ لبنان، 1404هـ.ق، 1984م

   

 

ارتباط با مدیر سایت:

نام و نام خانوادگی:

   پست الکترونیک:

     متن:

تماس با ما

2175081
امروز
دیروز
ماه جاری
بازدید کل
646
5911
165018
2175081
امروز: چهارشنبه، 07 تیر 1396


    شایان ذکر است پایگاه اطلاع رسانی مهرصبا در ویرایش و تلخیص مطالب مندرج مختار است.مدیریت

تمامی اخبار و مطالب و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.

© حقوق این سایت متعلق به مهرصبا میباشد و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.

  

ورود یا عضویت

ورود

مجوز استفاده از قالب خبري ناب نيوز براي اين دامنه داده نشده , براي اطلاعات بيشتر درباره مجوز استفاده از اين قالب به سايت خليلان رسانه مراجعه کنيد .